صندوق انتقادات و پیشنهادات
آمار پیام ها
 **** حذف گزارشات دلیوری ****
19 روز و 1 ساعت پیش
آخرين اخبار
 انتقال گزارشات وب سرویس و پیام های خودکار
19 روز و 1 ساعت پیش
 تغییر قیمت ارسال پیامک به شماره ایرانسل و پاک شدن دلیوری
2 ماه و 21 روز پیش
 اضافه شدن بانک جدید ایرانسل
3 ماه و 25 روز پیش
 فیلترینگ مجدد کلمات در ارسال
1 سال و 3 ماه پیش
 سیستم نوبت دهی سامانه پیامک رو نمایی شد
1 سال و 6 ماه پیش
نمودار هاي شما